BIEG CHARYTATYWNY „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ”

 
BIEG CHARYTATYWNY „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ”

– ZAKOPANE 17.09.2017 r.
 
REGULAMIN


 

I. ORGANIZATORAMI BIEGU „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ” SĄ:

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
  2. Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem

II. PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem:

  1. Starosty Tatrzańskiego, Pana Piotra Bąka
  2. Burmistrza  miasta Zakopane, Pana Leszka Doruli

III.CELE

1. Propagowanie idei ruchu hospicyjnego.

2. Propagowanie idei „pomaganie przez bieganie” oraz wolontariatu na rzecz osób i instytucji.
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego

4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odbędzie się w dniu 17 września (niedziela) 2017 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem.

Program zawodów:

7.30 – 9.30 zapisy, wydawanie numerów startowych

10.00 – start

10.17 – przybycie pierwszego zawodnika na metę

11.00 – zamknięcie trasy

13.00 – zakończenie imprezy

V . TRASA, DYSTANS

Bieg odbywać się będzie na trasie o długości  5 km.

Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przebieg trasy:  Park Miejski – Plac Niepodległości - Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Park Miejski

VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 60 minut

2. Liczba Uczestników  Biegu jest ograniczona  do 900 osób

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń - zapisów można dokonywać do dnia 13 września 2017 na stronie www.mosir.zakopane.eu

VIII. UCZESTNICTWO

1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.

2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że ma świadomość trudności biegu, stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i startuje w nich na własną odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

IX. OPŁATY

1. Opłatę za udział w biegu należy wnosić na konto Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego  numer konta 62 8821 0009 0000 0003 7194 0001 w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna – Biegniemy z Nadzieją, nazwisko, imię, rok urodzenia, miasto”. Minimalna kwota wpłaty uprawniająca do udziału w biegu – 50 złotych. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na działalność w/w Hospicjum

X. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 17 września 2017 w godzinach 7.30 – 9.30 w Parku Miejskim

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i wyłonienia zwycięzcy.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

XII. KLASYFIKACJE, NAGRODY, ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW.

Ze względu na charakter biegu Organizator nie przewiduje nagród dla zwycięzców, lecz sklasyfikuje zawodników zgodnie z kategoriami obowiązującymi w Zakopiańskiej Lidze Biegowej: Open K/M, Junior K/M, Senior K/M, Masters K/M, Weteran1 K/M, Weteran2 K/M. i doliczy im do rankingu 20 punktów.

Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym techniczną koszulkę biegową w której ma obowiązek uczestniczyć w biegu, oraz na mecie pamiątkowy medal.

Po zakończeniu biegu Organizatorzy przeprowadzą konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg zgodnie z regulaminem.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
4. Zabrania się biegu ze zwierzętami.

5. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu.

6. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
7. Bieg odbędzie się dzięki hojności darczyńców, których lista będzie uzupełniana i odczytana na uroczystym zakończeniu biegu.
Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mosir.zakopane.eu


Powrót

Aktualności Hospicjum


BIEG CHARYTATYWNY „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ”
 
BIEG CHARYTATYWNY „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ”

– ZAKOPANE 17.09.2017 r.
 
REGULAMIN


 
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w II Biegu Charytatywnym „Biegniemy z Nadzieją” który rozpocznie się dnia 17 września 2017 r. o godz. 10:00 w Parku Miejskim w Zakopanem.

Z pozdrowieniami i nadzieją na spotkanie
Anna Węglarz
prezes PSPCh Hospicjum Jezusa Miłosiernego

Pola Nadziei - Czas pomagania

30 marzec  -  30 maj 2017

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 do 1800

Poradnia Hospicyjna w Przychodni Zdrowie:
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
Anna Węglarz
608 208 519

Pielęgniarka:
Maria Folfas
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:
Helena Papież
508 492 032