Warunki wypożyczania sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

.Aby móc skorzystać z nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu, należy spełnić poniższe warunki wypożyczania:

  1. Wypożyczanie i oddawanie sprzętu odbywa się w dni powszednie: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 9.00 – 13.00 we czwartek w godzinach; 14.30 - 18.30 w Wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie Stowarzyszenia Zakopane ul. Jana Pawła II 4.

  2. Z wypożyczalni mogą korzystać podopieczni naszego Hospicjum, którym sprzęt zleca lekarz lub pielęgniarka hospicyjna, inni powinni posiadać zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu zwłaszcza medycznego ( koncentratory tlenu, pulsoxymetry, ssaki, pompy infuzyjne, nebulizatory, inhalatory).

  3. Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu zgłasza się w wypożyczalni z dowodem osobistym lub innym potwierdzającym tożsamość, danymi dotyczącymi pacjenta, zaświadczeniem lekarskie wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu zwłaszcza medycznego ( koncentratory tlenu, pulsoxymetry ssaki, pompy infuzyjne, nebulizatory, inhalatory itp.)

  4. Użytkownik/osoba wypożyczająca zapoznała się z instrukcją obsługi i zasadami użytkowania  wypożyczanego sprzętu. Przeprowadzono instruktaż z obsługi sprzętu.

  5. Osoba wypożyczająca jest odpowiedzialna za stan sprzętu. W przypadku  uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu  korzystający jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

  6. Osoba wypożyczająca po zapoznaniu się z powyższym Regulaminem podpisuje Oświadczenie.

 

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Oświadczenie

 

Kontakt:
Helena Papież - 508 492 032

 

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 do 1800

Poradnia Hospicyjna w Przychodni Zdrowie:
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
Anna Węglarz
608 208 519

Pielęgniarka:
Maria Folfas
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:
Helena Papież
508 492 032