Wielkanoc 2020

„Radości moja! –
Chrystus Zmartwychwstał!”
Św. Serafin
 
Nasz Zbawiciel przyjął śmierć, aby uwolnić nas od strachu!
Objawił nam zmartwychwstanie, aby obudzić w nas trwałą nadzieję.
 

Będąc wolnymi od wszelkich przesądów i obaw, ale pełnymi nadziei pokonującej wszelkie wątpliwości – wołajmy: „Jeżeli Chrystus żyje, to mi wystarczy!”.

Głębokiej nadziei i pokoju płynących z przeżywania Świąt Wielkiej Nocy i faktu, że Zmartwychwstały Pan pozostaje z nami na zawsze. Niech nadzieja i pokój zaowocują obficie w codziennym życiu i hojnie będą dzielone z tymi, którzy są tego spragnieni.

Błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzy Anna Węglarz

Powrót

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod poradni 1180):
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
    lek med. Anna                     Węglarz               608 208 519

lek med. Marta Kowalska

Pielęgniarka:

Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

692 203 011