OPIEKA HOSPICYJNA - by godnie żyć do śmierci.

Co to jest opieka hospicyjna?

 • To wszechstronna opieka nad chorym w terminalnym okresie choroby, w której zakończone jest leczenie przyczynowe, a konieczne jest leczenie objawów związanych z postępem choroby.

 • Opieka hospicyjna nie wyręcza, ani nie zastępuje rodziny , lekarza rodzinnego, ale ją uzupełnia.

 

Celem opieki jest:

 • Zapobieganie bólowi i innym przykrym objawom choroby.

 • Uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego.

 • Wspomaganie rodziny i ich wysiłku towarzyszenia.

 

Aby towarzyszyć:

 • Nie wystarcza sama wiedza,

 • Obok umiejętności potrzebne jest serce,

 • Potrzeba ludzi dojrzałych do udzielania pomocy, szanujących życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

 • Ruch hospicyjny pragnie skupiać takich ludzi.

 

Kto pomaga hospicjum:

 • Wolontariusze - poprzez bezinteresowną pomoc ofiarowaną choremu i rodzinie w bezpośredniej posłudze pacjentowi, jak i przez wykonywanie prac administracyjnych, organizacyjnych związanych ze zdobywaniem funduszy na prowadzenie opieki.

 • Społeczeństwo – ofiarując własne środki finansowe na opiekę hospicyjną.

 • Firmy - przekazując fundusze na działalność Hospicjum, dary rzeczowe, a także świadcząc nieodpłatne usługi.
   

Formy opieki hospicyjnej:

 • Hospicjum Stacjonarne,

 • Hospicjum Domowe,

 • Poradnia Hospicyjna - realizujemy tyko tą formę pomocy,

 • Oddział Opieki Dziennej.

 

Opieka Hospicyjna jest opieką zespołową. W skład zespołu wchodzi: lekarz, pielęgniarka, kapłan, psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, wolontariusz. Zespół hospicyjny stale podnosi swoje kwalifikacje i pogłębia formację duchową.

Opieka hospicyjna jest BEZPŁATNA dla chorego i jego rodziny.

Łacińskie słowo hospes oznacza gościnę, ale to niekoniecznie miejsce, to raczej pewien szczególny sposób sprawowania opieki nad cierpiącym chorym zbliżającym się do śmierci, nad jego bliskimi w czasie sprawowania tej opieki i w okresie żałoby.

Hospicjum to:

 • Współczucie z chorym cierpiącym ( ale nie litość);

 • Otwarcie swojego serca na jego potrzeby i udzielanie mu w nim gościny;

 • Dar czasu i obecności – dar siebie, swojego serca, dar miłości, a więc dzielenie się tym, czym sami zostaliśmy obdarowani;

 • Łagodzenie dokuczliwych objawów;

 • Gotowość słuchania i milczenia, a także szczerej rozmowy, gdy chory wyraża taką wolę;

 • Kroczenie z chorym jego własną drogą, w tempie przez niego wyznaczonym, bez pośpiechu i ponaglania;

 • Całkowita akceptacja chorego bez względu na jego przekonania, wyznanie, wygląd, stan psychiczny;

 • wreszcie wyraz zdecydowanego sprzeciwu wobec eutanazji, do której może prowadzić nie współczucie, lecz sentymentalna litość, bezduszność, względy ekonomiczne.

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod poradni 1180):
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
    lek med. Anna                     Węglarz               608 208 519

lek med. Marta Kowalska

Pielęgniarka:

Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

692 203 011