PRZEWODNIK DLA OSOBY PRAGNĄCEJ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM W ZESPOLE POSŁUGUJĄCYM CHORYM I WSPIERAJĄCYM ICH RODZINY HOSPICJUM JEZUSA MIŁOSIERNEGO

 1. Osoba zgłaszająca się do Hospicjum zostaje skierowana do koordynatora wolontariuszy na rozmowę, mającą na celu określenie predyspozycji i możliwości udziału osób w posłudze w danej jednostce  organizacyjnej Stowarzyszenia.

Spotkania z Koordynatorem Wolontariatu odbywają się w II czwartek miesiąca w siedzibie Stowarzyszenia Zakopane ul. Jana Pawła II 4  od godziny 16 do 17.

 1. Po odbyciu rozmowy, w miarę potrzeby kilku rozmów, wolontariusz wypełnia ankietę(1,2) oraz jest kierowany na kurs wolontariuszy opiekunów chorych lub na kurs podstawowy, czy szkolenie dla osób włączanych w prace administracyjne czy stanowiące pomoc pracownikom obsługi. W okresie oczekiwania na  rozpoczęcie kursu podstawowego czy kursu dla  wolontariuszy – opiekunów chorych zgłaszający się może służyć  pomocą w pracach biurowych.
 2. Po odbyciu kursu czy szkolenia  dla wolontariuszy, kandydat jest kierowany przez koordynatora na wstępne szkolenie BHP.
 3. Po odbyciu  powyższych szkoleń wolontariusz zapoznaje się z regulaminem wolontariusza   Hospicjum Jezusa Miłosiernego  oraz regulaminem stanowiskowym w jednostce, w której podejmuje posługę.
 4. Po złożeniu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminami koordynator pisemnie ( wypełniony wniosek) kieruje kandydata do pracownika prowadzącego sprawy kadrowe  celem podpisania porozumienia, ze wskazaniem ośrodka lub sekcji Stowarzyszenia do której kierowany jest wolontariusz i określeniem  jego zakresu czynności ( zadań) wraz z następującymi załącznikami:
  1. oświadczenie wolontariusza, że zapoznał się z prawami i obowiązkami posługi  w ośrodku do którego zostaje skierowany,
  2. zaświadczeniem o odbytym kursie dla wolontariuszy–opiekunów chorych, lub  szkoleniem na temat  historii i filozofii ruchu hospicyjnego oraz zasad działania  Stowarzyszenia.
 5. Na podstawie otrzymanego wniosku i dołączonych do niego niezbędnych zaświadczeń, czy dokumentów wynikających z zakresu działania wolontariusza. Kadry przygotowują porozumienie, które podpisuje Zarząd w trybie takim samym jak podpisywane  są umowy  o pracę, czy umowy cywilno- prawne. Akta  personalne  wolontariuszy są przechowywane w kadrach.
 6. Po podpisaniu porozumienia kandydat na wolontariusza jest przedstawiany przez koordynatora kierownikowi jednostki lub osobie kierującą pracą  w danej jednostce organizacyjnej Stowarzyszenia, który  ustala z nim szczegóły  pełnienia posługi hospicyjnej.
 7. Wolontariusz po podjęciu obowiązków wolontariusza otrzymuje identyfikator od koordynatora i jest obowiązany nosić go zarówno w Hospicjum , na organizowanych  przez Stowarzyszenie akcjach na zewnątrz , a także w domu podopiecznego czy w szpitalu.
 8. Ze swojej posługi wolontariusz składa sprawozdanie ustne lub pisemne dla celów prowadzonej dokumentacji pracy wolontariuszy.
 9. W wypadku konieczności wydania pisemnej opinii o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza  tekst opinii jest przygotowywany przez koordynatora i po zaparafowaniu przez niego  przekazywany do Zarządu celem wystawienia pisma opiniującego działanie wolontariusza. 

Ankieta do pobrania:

 1. pierwsza część
 2. druga część

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod poradni 1180):
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
    lek med. Anna                     Węglarz               608 208 519

lek med. Marta Kowalska

Pielęgniarka:

Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

692 203 011