VI BIEG CHARYTATYWNY „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ” – ZAKOPANE 23.10.2022

Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego Pan Piotr Bąk
Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Zakopane Pan Leszek Dorula
Patronat honorowy - Ksiądz Infułat Stanisław Olszówka
Organizatorzy: Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa
Miłosiernego w Zakopanem
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Patronat medialny – Tygodnik Podhalański

I.CELE
1. Propagowanie idei ruchu hospicyjnego.
2. Propagowanie idei „pomaganie przez bieganie” oraz wolontariatu na rzecz osób i instytucji.
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.


II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 23 października (niedziela) 2022 r. o godzinie 12.00 w
Zakopanem.
Program zawodów:
10.00 – 11.30 zapisy, wydawanie zwrotnych numerów startowych
12.00 – start
13.00 – zakończenie imprezy


III . TRASA, DYSTANS
Bieg odbywać się będzie na trasach tartanowo – asfaltowo – terenowych COS Zakopane
dystans 2 – 5 km (dokładny dystans biegu zostanie podany w późniejszym terminie)
IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 60 minut
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 300 osób

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń - zapisów można dokonywać do dnia 21 października 2022 na stronie
www.mosir.zakopane.eu

VI. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji
uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że ma świadomość trudności
biegu, stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i startuje w nich na własną
odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

VII. OPŁATY
1. Opłatę za udział w biegu należy wnosić poprzez panel zgłoszeniowy. Minimalna kwota
wpłaty uprawniająca do udziału w biegu – 50 złotych. Wszystkie zebrane środki zostaną
przeznaczone na działalność Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum
Jezusa Miłosiernego w Zakopanem

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 23 października 2022 w godzinach 10.00 – 11.30 w
kontenerze sędziowskim obok stadionu la COS Zakopane, ul. Bronisława Czecha


Powrót

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod poradni 1180):
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
    lek med. Anna                     Węglarz               608 208 519

lek med. Marta Kowalska

Pielęgniarka:

Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

692 203 011