Z ostatniej chwili ...


ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM I OPIEKI PALIATYWNEJ w POLSCE

„Opieka paliatywna i hospicyjna to nasza troska”.
ŚWIATOWY DZIEŃ HOSPICJUM
I OPIEKI PALIATYWNEJ
w POLSCE
w dniach 5-9 października 2020 r.


 

W drugim tygodniu października na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, którego celem jest:

  • Zwrócenie uwagi na konieczność zwiększenia dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie
  • Zwiększenie wiedzy o potrzebach opieki medycznej, duchowej i społecznej dla chorych będących u kresu życia i o pomocy dla ich bliskich
  • Zbieranie funduszy na wsparcie i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej.

W bieżącym roku w dniach 5–11 października ludzie z całego świata, którzy zostali dotknięci chorobą ograniczającą życie oraz ich bliscy oraz zespoły hospicyjne, dzięki pomocy mediów i Internetu, pragną przekazać rządzącym i społeczeństwu jak ważna jest opieka paliatywna i hospicyjna, jak ważne jest holistyczne podejście do problemów, na jakie napotyka odchodzący od nas człowiek a także jego rodzina. Zwłaszcza teraz w świecie borykającym się ze skutkami COVID-19 specjalistyczna opieka przy końcu życia jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

W Polsce działa ponad 500 podmiotów leczniczych prowadzących opiekę paliatywną i hospicyjną, w tym 132 pozarządowe stowarzyszenia hospicyjne. W okresie zbliżającego się końca życia zespoły hospicyjne, w skład których wchodzą lekarze pielęgniarki kapelan, psycholodzy, rehabilitanci, pracownicy socjalni i wolontariusze, niosą pomoc głównie chorym na raka. Ponad 90% pacjentów Hospicjów Stacjonarnych, Hospicjów Domowych i Poradni Medycyny Paliatywnej to chorzy na choroby nowotworowe. Opieka ofiarowywana choremu to nie tylko profesjonalna opieka medyczna, ale także towarzyszenie, aby człowiek umierający nie był sam.

Hospicja pozarządowe świeckie i kościelne borykają się obecnie z problemami takimi jak:

  • brak lekarzy i pielęgniarek,
  • brak funduszy.

Hospicja pozarządowe finansują opiekę w 60 – 80 % z kontraktów z NFZ oraz ze zbiórek publicznych, przekazywanego 1% podatku dochodowego i darowizn od członków i przyjaciół. Są też Hospicja, których działalność nie jest finansowana z kontraktu z NFZ, ale ze wsparcia przez dobrodziei i darczyńców.

Ze względu na obejmowanie chorego całościową opieką medyczną, duchową, socjalną oraz zapewnianie pomocy i wsparcia chorym i rodzinom przez wolontariuszy, zapewniając całodobową dostępność do opieki domowej i stacjonarnej przez lekarza i pielęgniarki, a także niosąc pomocy rodzinom w żałobie, hospicja pozarządowe bezustannie czynią starania o pozyskanie dodatkowych środków. W dobie panowania pandemii hospicja mają zdecydowanie mniejsze możliwości w pozyskaniu dodatkowych środków. Prowadzenie opieki hospicyjnej jest poważnie zagrożone. Potrzebna jest pomoc zarówno władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych jak i całego, przychylnego przecież hospicjom z natury rzeczy, społeczeństwa.

Opieka paliatywna i hospicyjna to NIE TYLKO nasza troska

Tylko razem możemy zatroszczyć się o Tych co odchodzą przed nami

Tylko razem będziemy mogli nadal dawać poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną opiekę w ostatnich tygodniach i dniach odchodzenia naszych bliskich. Hospicja można wspomóc poprzez:

1) współpracę lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w spełnianiu opieki hospicyjnej;

2) przekazanie darowizny poprzez

3) zorganizowanie zbiórki wśród swoich znajomych, na ślubie, na pogrzebie czy uroczystości rodzinnej,

4) przeprowadzeniu w swojej firmie, urzędzie, szkole czy organizacji dnia hospicjum wśród współpracowników, uczniów, członków, czy przyjaciół;

5) wysłanie do rodziny, przyjaciół i znajomych prośby o pomoc dla Hospicjum;

6) wspierania starań Hospicjów o zmianę przepisów i wyceny opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dotychczasowe wyceny nie gwarantują prowadzenia opieki hospicyjnej, dlatego też Hospicja czynią starania u Ministra Zdrowia o zlecenie Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nowej wyceny świadczeń dla Hospicjum Stacjonarnego, Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej. Niezbędne jest zwiększenie wyceny punktu w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Od 5 lat obowiązuje ta sama wycena stawki płaconej przez NFZ za świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. Należy nadmienić, że w dobie epidemii Hospicja pomimo zagrożenia nie zaprzestały opieki nad osobami umierającymi.

Ruch hospicyjny powstał w 1981 roku w Polsce jako sprzeciw lekarzy i pielęgniarek oraz ludzi innych zawodów wobec braku odpowiedniej opieki dla chorego na raka, cierpiącego nieuśmierzony ból i inne objawy, bezradności rodziny oraz często samotnej śmierci bez towarzyszenia przyjaznego człowieka. Ruch rozwijał się przez czterdzieści lat bardzo prężnie. Opieka paliatywna stała się dziedziną medycyny, otworzono specjalizacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy i opieki paliatywnej dla pielęgniarek, są studia z psychoonkologii, działa Forum Hospicjów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, został powołany pełnomocnik ds. opieki paliatywnej Ministra Zdrowia, działają konsultanci z medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej krajowi i wojewódzcy. Niestety Hospicja obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Istnieje obawa, że wiosną hospicja pozarządowe będą zastanawiały się czy są w stanie dalej działać. Tylko dzięki pomocy społeczeństwa można powstrzymać odpowiedź „TAK” na pytanie „czy może nadeszła pora zamknąć działalność!”

W tygodniu Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej ludzie Hospicjów proszą o finansowe wspieranie opieki hospicyjnej tak bardzo potrzebnej dla umierających.


Powrót

Aktualności Hospicjum


"Widziałam Pana" (J 20,18)

Ten sam Jezus, który spotkał Marię Magdalenę pogrążoną w smutku i we łzach, spotyka również nas na różnych etapach naszych dróg.

Wesołych Świąt

Cicha Noc, Święta Noc
Pokój niesie ludziom wszem
Wesołych i błogosławionych Świąt
oraz pokoju i miłości na każdy dzień
Nowego 2024 roku.
życzy Rodzina Hospicyjna.

Listopad

" A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka" /Mdr 3,1/

Radosnego Alleluja

„Noc Wielkanocna
jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc
Zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących
nadzieję i radość.”

Św. Jan Paweł II

Wesołych Świąt

Jego Narodzenie jest cudem!
Jego Miłość jest darem!
Jego Dzień jest czasem radości!
Cieszmy się wszystkim, czym nas obdarował
Miłując się wzajemnie jak On nas umiłował!

Wesołych i błogosławionych Świąt
życzy Rodzina Hospicyjna.

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod poradni 1180):
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
    lek med. Anna                     Węglarz               608 208 519

lek med. Marta Kowalska

Pielęgniarka:

Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

692 203 011