Z ostatniej chwili ...


VI BIEG CHARYTATYWNY „BIEGNIEMY Z NADZIEJĄ” – ZAKOPANE 23.10.2022

Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego Pan Piotr Bąk
Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Zakopane Pan Leszek Dorula
Patronat honorowy - Ksiądz Infułat Stanisław Olszówka
Organizatorzy: Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa
Miłosiernego w Zakopanem
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Patronat medialny – Tygodnik Podhalański

I.CELE
1. Propagowanie idei ruchu hospicyjnego.
2. Propagowanie idei „pomaganie przez bieganie” oraz wolontariatu na rzecz osób i instytucji.
3. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.


II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 23 października (niedziela) 2022 r. o godzinie 12.00 w
Zakopanem.
Program zawodów:
10.00 – 11.30 zapisy, wydawanie zwrotnych numerów startowych
12.00 – start
13.00 – zakończenie imprezy


III . TRASA, DYSTANS
Bieg odbywać się będzie na trasach tartanowo – asfaltowo – terenowych COS Zakopane
dystans 2 – 5 km (dokładny dystans biegu zostanie podany w późniejszym terminie)
IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 60 minut
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 300 osób

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń - zapisów można dokonywać do dnia 21 października 2022 na stronie
www.mosir.zakopane.eu

VI. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji
uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że ma świadomość trudności
biegu, stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i startuje w nich na własną
odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

VII. OPŁATY
1. Opłatę za udział w biegu należy wnosić poprzez panel zgłoszeniowy. Minimalna kwota
wpłaty uprawniająca do udziału w biegu – 50 złotych. Wszystkie zebrane środki zostaną
przeznaczone na działalność Podhalańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum
Jezusa Miłosiernego w Zakopanem

VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 23 października 2022 w godzinach 10.00 – 11.30 w
kontenerze sędziowskim obok stadionu la COS Zakopane, ul. Bronisława Czecha


Powrót

Aktualności Hospicjum


"Widziałam Pana" (J 20,18)

Ten sam Jezus, który spotkał Marię Magdalenę pogrążoną w smutku i we łzach, spotyka również nas na różnych etapach naszych dróg.

Wesołych Świąt

Cicha Noc, Święta Noc
Pokój niesie ludziom wszem
Wesołych i błogosławionych Świąt
oraz pokoju i miłości na każdy dzień
Nowego 2024 roku.
życzy Rodzina Hospicyjna.

Listopad

" A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka" /Mdr 3,1/

Radosnego Alleluja

„Noc Wielkanocna
jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc
Zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących
nadzieję i radość.”

Św. Jan Paweł II

Wesołych Świąt

Jego Narodzenie jest cudem!
Jego Miłość jest darem!
Jego Dzień jest czasem radości!
Cieszmy się wszystkim, czym nas obdarował
Miłując się wzajemnie jak On nas umiłował!

Wesołych i błogosławionych Świąt
życzy Rodzina Hospicyjna.

Koronka za konającymi
tel.: 505 060 205


kliknij

Regon: 492897486
NIP: 736-15-86-396
KRS: 0000 15 50 63
Adres: Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane 

Nr konta:
62 8821 0009 0000 0003 7194 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem ul. Kościuszki 2

Ważne telefony:

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod poradni 1180):
18 20 68 443

Biuro:
Anna Kozak
600 911 644

Lekarz:
    lek med. Anna                     Węglarz               608 208 519

lek med. Marta Kowalska

Pielęgniarka:

Ewa Ristić
608 208 521

Wypożyczalnia sprzętu medycznego:

692 203 011